Language Switcher Fallback

Главная » Регистры » Dokumendiregister

Dokumendiregister

01.08.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Например: 24.06.2024
Например: 24.06.2024
Например: 24.06.2024
Например: 24.06.2024
Например: 24.06.2024
Например: 24.06.2024
Kuupäev Documendi pealkiri Saatja / saaja Juurdepääsu piirang Failid
04.09.2023 - 13:59 Ettepanek konkursi väljakuulutamiseks notari ametikoha täitmiseks Notarite Koda/Justiitsministeerium
11.08.2023 - 13:11 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses perekonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmisega “ Siseministeerium
01.08.2023 - 11:59 Vastus järelepärimisele tsiviilasjas nr 2-20-107305 Notarite Koda/Harju Maakohus
01.08.2023 - 11:55 Järelepärimisele tsiviilasjas nr 2-20-107305 Harju Maakohus
11.07.2023 - 14:59 Arvamuse küsimine haavatavate täiskasvanute piiriülest kaitset käsitleva uue algatuse kohta Justiitsministeerium
10.07.2023 - 11:55 Vastus järelepärimisele Justiitsministeerium
30.06.2023 - 10:06 Volituse andmine Maaelu Edendamise Sihtasutusele Maaelu Edendamise Sihtasutus
21.06.2023 - 10:44 Selgituse küsimine Justiitsministeerium
16.06.2023 - 10:17 Justiitsministri määruste muutmine seoses äriregistri seaduse rakendamisega Justiitsministeerium Иконка PDF Justiitsministri maaruse muutmine ARS rakendamiseks.pdf
06.06.2023 - 14:01 Järelepärimine Notarite Koda/Justiitsministeerium Иконка документа Microsoft Office Järelepärimine.doc

Страницы

Поддерживайте связь!

Facebook
Следуйте за Нотариальной палатой в Facebookis
Notar Bene
Журнал, посвященный деятельности нотариусов и нотариальной палаты Notar Bene