Language Switcher Fallback

Главная » Регистры » Dokumendiregister

Dokumendiregister

01.08.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Например: 14.06.2024
Например: 14.06.2024
Например: 14.06.2024
Например: 14.06.2024
Например: 14.06.2024
Например: 14.06.2024
Kuupäev Documendi pealkiri Saatja / saaja Juurdepääsu piirang Failid
28.03.2023 - 13:25 Säilikulehtede nummerdamisest Rahvusarhiiv Иконка PDF 6-3_nr 27 Säilikulehtede nummerdamisest.pdf
24.03.2023 - 14:34 Avaldus kriminaalmenetluse algatamiseks Notarite Koda/Pärnu politseijaoskond Lääne prefektuur
23.03.2023 - 14:56 Järelepärimine Notarite Koda/Rahvusarhiiv Иконка документа Microsoft Office Järelepärimine Rahvusarhiivile.doc
22.03.2023 - 10:49 Vastus ettepanekule isikuandmete kaitse nõuete paremaks täitmiseks Notarite Koda/Andmekaitse Inspektsioon
09.03.2023 - 09:36 Eksamikomisjoni liikme nimetamise käskkiri Justiitsministeerium Иконка PDF 6-1_nr 20 Eksamikomisjoni liikme nimetamise käskkiri.pdf
06.03.2023 - 11:02 Ettepanek isikuandmete kaitse nõuete paremaks täitmiseks Andmekaitse Inspektsioon
03.03.2023 - 16:13 Vastus nõudekirjale kriminaalasjas nr 23278000327 Notarite Koda/Lõuna Ringkonnaprokuratuur
03.03.2023 - 16:11 Nõudekiri kriminaalasjas nr 23278000327 Lõuna Ringkonnaprokuratuur
01.03.2023 - 11:21 Küsimus Maksu- ja Tolliameti väljastatavatest tõenditest Maaeluministeerium Иконка PDF 6-3_nr 17 Küsimus Maksu-ja Tolliameti väljastatavatest tõenditest.pdf
22.02.2023 - 09:47 Kärdla notari Maira Katteli ametisoleku pikendamine Justiitsministeerium

Страницы

Поддерживайте связь!

Facebook
Следуйте за Нотариальной палатой в Facebookis
Notar Bene
Журнал, посвященный деятельности нотариусов и нотариальной палаты Notar Bene