Language Switcher Fallback

Home » Registers » Dokumendiregister

Dokumendiregister

01.08.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

E.g., 25.02.2024
E.g., 25.02.2024
E.g., 25.02.2024
E.g., 25.02.2024
E.g., 25.02.2024
E.g., 25.02.2024
Kuupäev Documendi pealkiri Saatja / saaja Juurdepääsu piirang Failid
02.11.2023 - 14:07 Järelepärimine Läti notar Larisa Medvedeva PDF icon Pieprasijums_ML_Vorobjovs.pdf
31.10.2023 - 13:18 Nõudest teabe ja dokumentide saamiseks Notarite Koda/Konkurentsiamet Microsoft Office document icon Nõudest teabe ja dokumentide saamiseks.doc
31.10.2023 - 13:15 Maksejõuetuse teenistuse nõue teabe ja dokumentide saamiseks Konkurentsiamet Binary Data 6-3_nr 64 Konkurentsiamet 12-423-0110111-90 28.10.2023 Väljaminev kiri.asice
17.10.2023 - 14:38 Ettepanekud pärimisregistrit ja pärimismenetluse toiminguid käsitlevate justiitsministri määruste muutmise eelnõu kohta Notarite Koda/Justiitsministeerium Microsoft Office document icon Notarite Koja arvamus pärimisregistrit ja pärimismenetluse toiminguid käsitlevate justiitsministri määruste muutmise eelnõule.doc
17.10.2023 - 09:53 Ettepanek arvestusteenuste osutamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus PDF icon Ettepanek arvestusteenuste osutamiseks.pdf
06.10.2023 - 16:08 Arvamus Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades denonsseerimise seaduse eelnõu kohta Notarite Koda/Justiitsministeerium PDF icon Arvamus Eesti-Vene õigusabilepingu denonsseerimise eelnõu kohta.pdf
06.10.2023 - 16:04 Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades denonsseerimise seaduse eelnõu saatmine kooskõlastamisele Justiitsministeerium PDF icon EESTIV~1.PDF
02.10.2023 - 14:24 Notarid rahvastikuregistrisse andmeandjana kooselulepingu sõlmimisel ja lõpetamisel Siseministeerium PDF icon Notarid rahvastikuregistrisse andmeandjana kooselulepingu sõlmimisel ja lõpetamisel.pdf
28.09.2023 - 11:24 Pärimisregistrit ja pärimismenetluse toiminguid käsitlevate justiitsministri määruste muutmine Justiitsministeerium PDF icon Justiitsministri määruste eelnõu kooskõlastamiseks esitamine.pdf
22.09.2023 - 11:57 Vastus pöördumisele Justiitsministeerium

Pages

Stay in Touch!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
A journal covering the activities of the Notaries and the Chamber of Notaries Notar Bene