Language Switcher Fallback

Home » Registers » Dokumendiregister

Dokumendiregister

01.08.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

E.g., 20.04.2024
E.g., 20.04.2024
E.g., 20.04.2024
E.g., 20.04.2024
E.g., 20.04.2024
E.g., 20.04.2024
Kuupäev Documendi pealkiri Saatja / saaja Juurdepääsu piirang Failid
18.09.2023 - 11:53 Kolmandate riikide kodanikele maatulundusmaa kinnisasjade võõrandamise tehingute vaidlustamine Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Binary Data 6-3_nr 53 ReM_Joelahtme_poordumine_JuM_sept2023.asice
14.09.2023 - 11:13 EL direktiivi ettepanek Euroopa piiriüleste ühenduste kohta Justiitsministeerium PDF icon 6-1_nr 52 EL direktiiv Euroopa piiriüleste ühenduste kohta.pdf
07.09.2023 - 13:47 Konkursi väljakuulutamine notari ametikoha täitmiseks Justiitsministeerium PDF icon Konkursi väljakuulutamine notari ametikoha täitmiseks_0.pdf
04.09.2023 - 14:16 Ettepanekud Euroopa Komisjoni haavatavate täiskasvanute piiriülest kaitset käsitleva uue algatuse kohta Notarite Koda/Justiitsministeerium
04.09.2023 - 14:13 Arvamus Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu “Vabariigi Valitsuse määruste muutmine soeses perekonnaseaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmisega” kohta Notarite Koda/Siseministeerium
04.09.2023 - 14:13 Arvamus Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu “Vabariigi Valitsuse määruste muutmine soeses perekonnaseaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmisega” kohta Notarite Koda/Siseministeerium
04.09.2023 - 13:59 Ettepanek konkursi väljakuulutamiseks notari ametikoha täitmiseks Notarite Koda/Justiitsministeerium
11.08.2023 - 13:11 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses perekonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmisega “ Siseministeerium
01.08.2023 - 11:59 Vastus järelepärimisele tsiviilasjas nr 2-20-107305 Notarite Koda/Harju Maakohus
01.08.2023 - 11:55 Järelepärimisele tsiviilasjas nr 2-20-107305 Harju Maakohus

Pages

Stay in Touch!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
A journal covering the activities of the Notaries and the Chamber of Notaries Notar Bene