Language Switcher Fallback

Home » Registers » Dokumendiregister

Dokumendiregister

01.08.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

E.g., 26.09.2023
E.g., 26.09.2023
E.g., 26.09.2023
E.g., 26.09.2023
E.g., 26.09.2023
E.g., 26.09.2023
Kuupäev Documendi pealkiri Saatja / saaja Juurdepääsu piirang Failid
23.08.2022 - 11:25 Nimeseaduse nõuded abielu sõlmimise kinnitamisel Siseministeerium
23.08.2022 - 11:03 Maakatastriseaduse, asjaõigusseaduse jt seaduste muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamiseks esitamine Keskkonnaministeerium
18.08.2022 - 13:33 Tõendi kogumine tsiviilasjas nr 2-21-1926 Tartu Maakohus
05.08.2022 - 16:18 Pärnu notar Irina Luihi üleantavad pärimisasjad, hoiule antud testament ja hiljem tuvastatavate asjaoludega lepingud Notarite Koda/Justiitsministeerium Microsoft Office document icon Pärnu notar Irina Luihi üleantavad pärimisasjad, testament ja hiljem tuvastatavate asjaoludega lepingud.doc
04.08.2022 - 09:58 Ettepanek konkursi väljakuulutamiseks notari ametikohtade täitmiseks Notarite Koda/Justiitsministeerium Microsoft Office document icon Ettepanek konkursi väljakuulutamiseks notari ametikohtade täitmiseks.doc
29.07.2022 - 17:26 Avaldus Notarite Kojale K.O.
22.07.2022 - 09:31 Vastus järelepärimisele H.G.
05.07.2022 - 12:42 Korteriomanditeks jagamiseks vajalike plaanide kinnitamiseks volituste andmine Tallinna Linnaplaneerimise Amet PDF icon Korteriomanditeks jagamiseks vajalike plaanide kinnitamiseks volituste andmine. Käskkiri..pdf, File Korteriomanditeks jagamiseks vajalike plaanide kinnitamiseks volituste andmine. Algatuskiri_04072022_145554_0.rtf
30.06.2022 - 16:04 Avaldus H.G.
30.06.2022 - 15:58 Arvamus justiitsministri määruse „Tasu elektroonilise registri andmete väljastamise eest ja tasuta andmeid saama õigustatud isikud“ eelnõu kohta Notarite Koda/Justiitsministeerium File Notarite Koja arvamus justiitsministri määruse eelnõu kohta.docx

Pages

Stay in Touch!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
A journal covering the activities of the Notaries and the Chamber of Notaries Notar Bene