Language Switcher Fallback

Главная » Регистры » Dokumendiregister

Dokumendiregister

01.08.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Например: 23.03.2023
Например: 23.03.2023
Например: 23.03.2023
Например: 23.03.2023
Например: 23.03.2023
Например: 23.03.2023
Kuupäev Documendi pealkiri Saatja / saaja Juurdepääsu piirang Failid
21.02.2023 - 10:14 Juristieksami seaduse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks Justiitsministeerium Иконка PDF 6-1_nr 15 Juristieksami seaduse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks.pdf
16.02.2023 - 13:00 Vastus ettepanekule Justiitsministeerium Иконка PDF 6-3_nr 14 Vastus ettepanekule.pdf
09.02.2023 - 15:15 Vastus järelepärimisele tsiviilasjas nr 2-20-16916 Notarite Koda/Pärnu Maakohtu Paide kohtumaja Иконка документа Microsoft Office Vastus Pärnu Maakohtu 08.02.2023 järelepärimisele tsiviilasjas nr 2-20-16916.doc
09.02.2023 - 15:13 Järelepärimine tsiviilasjas nr 2-20-16916 Pärnu Maakohtu Paide kohtumaja Файл 6-3_nr 13 Järelepärimine tsiviilasjas nr 2-20-16916.docx
09.02.2023 - 10:19 Tallinna notari L.Laose ametist vabastamine Justiitsministeerium Иконка PDF 6-1_nr 12 kk 38-k Tallinna notari Liivi Laose ametist vabastamine.pdf
09.02.2023 - 10:13 Vastus kohtumäärusele tsiviilasjas nr 2-22-5140 Notarite Koda/Harju Maakohus
09.02.2023 - 10:10 Kohtutdokumentide edastamine kohtuasjas, tsiviilasi 2-22-5140 Harju Maakohus
09.02.2023 - 09:53 Aktsionäride hääleõiguse direktiivi eelnõu Justiitsministeerium Иконка PDF 6-1_nr 11 Aktsionäride hääleõiguse direktiivi eelnõu.pdf
23.01.2023 - 12:46 EL direktiiv maksejõuetuse teatud aspektide ühtlustamiseks Justiitsministeerium Двоичные данные 6-1_nr 4 EL direktiiv maksejõuetuse teatud aspektide ühtlustamiseks 7-1515 22.01.2023 Väljaminev kiri.bdoc
02.01.2023 - 15:25 Arvamuse küsimine vanemluse tunnustamise reegleid käsitleva uue algatuse kohta Justiitsministeerium Двоичные данные 6-1_nr 1 Arvamuse küsimine vanemluse tunnustamise reegleid käsitleva uue algatuse kohta 7-19004 30.12.2022 Väljaminev kiri.bdoc

Страницы

Поддерживайте связь!

Facebook
Следуйте за Нотариальной палатой в Facebookis
Notar Bene
Журнал, посвященный деятельности нотариусов и нотариальной палаты Notar Bene