Language Switcher Fallback

Главная » Регистры » Dokumendiregister

Dokumendiregister

01.08.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Например: 24.06.2024
Например: 24.06.2024
Например: 24.06.2024
Например: 24.06.2024
Например: 24.06.2024
Например: 24.06.2024
Kuupäev Documendi pealkiri Saatja / saaja Juurdepääsu piirang Failid
11.04.2024 - 10:12 Sotsiaalministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine töövõimetuse ennetamise rakendamiseks Sotsiaalministeerium Иконка PDF Sotsiaalministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine töövõimetuse ennetamise rakendamiseks.pdf
10.04.2024 - 11:05 Teavitus Tallinna Vangla Иконка PDF 6-3_nr 27 Teavitus.pdf
09.04.2024 - 15:44 Teabenõue, A.M. Advokaadibüroo Wallness
03.04.2024 - 11:16 Hooneühistu liikmete nimekirjas kannete tegemisest Notarite Koda/Justiitsministeerium Иконка документа Microsoft Office Hooneühistu liikmete nimekirjas kannete tegemisest.doc
26.03.2024 - 11:00 Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2018. aasta määruse nr 129 „Rahvastikuregistri turvaklass, täpne andmekoosseis ja andmeandjate kaupa nende üleantavate andmete loetelu“ muutmine“ eelnõu kohta arvamuse avaldamine Notarite Koda/Siseministeerium Иконка документа Microsoft Office Vabariigi Valitsuse 20.12.2018 määruse nr 129 kohta arvamuse avaldamine.doc
18.03.2024 - 12:36 Narva notari Tatjana Boitsova ametisoleku pikendamine Justiitsministeerium Иконка PDF Narva notari Tatjana Boitsova ametisoleku pikendamine.pdf
13.03.2024 - 14:48 Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2018. aasta määruse nr 129 „Rahvastikuregistri turvaklass, täpne andmekoosseis ja andmeandjate kaupa nende üleantavate andmete loetelu“ muutmine“ eelnõu kooskõlastamisele esitamine Siseministeerium Иконка PDF 6-3_nr 22 Vabariigi Valitsuse määruse nr 129 Rahvastikuregistri turvaklass, andmekoosseis...,muutmine, eelnõu kooskõlastamisele esitamine.pdf
13.03.2024 - 12:20 Ettepanek tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (kollektiivse esindushagi menetluse loomine) eelnõu nr 334 SE kohta Notarite Koda/Riigikogu õiguskomisjoni esimees hr Eduard Odinets Иконка документа Microsoft Office Ettepanek TsMS-i ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu nr 334 SE kohta.doc
06.03.2024 - 14:28 Pärimisregistrit ja pärimismenetluse toiminguid käsitlevate justiitsministri määruste muutmine Justiitsministeerium Иконка PDF Pärimisregistrit ja pärimismenetluse toiminguid käsitlevate justiitsministri määruste muutmine.pdf, Иконка PDF Justiitsministri maaruste muutmine.pdf
06.03.2024 - 13:40 Konkursi väljakuulutamine notari ametikoha täitmiseks Justiitsministeerium Иконка PDF Konkursi väljakuulutamine notari ametikoha täitmiseks.pdf

Страницы

Поддерживайте связь!

Facebook
Следуйте за Нотариальной палатой в Facebookis
Notar Bene
Журнал, посвященный деятельности нотариусов и нотариальной палаты Notar Bene