Language Switcher Fallback

Главная » Регистры » Dokumendiregister

Dokumendiregister

01.08.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Например: 24.06.2024
Например: 24.06.2024
Например: 24.06.2024
Например: 24.06.2024
Например: 24.06.2024
Например: 24.06.2024
Kuupäev Documendi pealkiri Saatja / saaja Juurdepääsu piirang Failid
15.12.2023 - 11:37 Arvamus kinnistusraamatuseaduse muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsuse kohta Notarite Koda/Justiitsministeerium Иконка документа Microsoft Office Notarite Koja arvamus kinnistusraamatuseaduse muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsuse kohta.doc
15.12.2023 - 11:34 Tallinna notar Liia Aigro üleantavad pärimisasjad ja hoiule antud testamendid Notarite Koda/Justiitsministeerium
13.12.2023 - 14:00 Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tsiviil- ja kaubandusasjades uue kontaktpunkti määramine Justiitsministeerium
06.12.2023 - 15:48 Seletuskirja ja seisukohtade edastamine teadmiseks vanemluse tunnustamise reegleid käsitleva algatuse kohta Justiitsministeerium Иконка PDF Seletuskirja ja seisukohtade edastamine teadmiseks vanemluse tunnustamise reegleid käsitleva algatuse kohta.pdf
05.12.2023 - 15:24 Järelepärimine, O.Z. Advokaadibüroo Eipre & Partnerid
28.11.2023 - 10:44 Kuressaare notar Marika Leisi üleantavad pärimisasjad ja hoiule antud testamendid Notarite Koda/Justiitsministeerium Иконка документа Microsoft Office Kuressaare notar Marika Leisi üleantavad pärimisasjad ja hoiule antud testamendid.doc
23.11.2023 - 11:25 Arvamus siseministri määruse „Ministri määruste muutmine seoses perekonnaseaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmisega“ eelnõu kohta Notarite Koda/Siseministeerium Иконка документа Microsoft Office Notarite Koja arvamus siseministri määruse „Ministri määruste muutmine seoses perekonnaseaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmisega“ eelnõu kohta.doc
23.11.2023 - 11:22 Taotlus Notarite Koda/Justiitsministeerium
22.11.2023 - 11:13 Eesti seisukohad EL ühinguõiguse direktiivi ettepaneku kohta Justiitsministeerium Иконка PDF Eesti seisukohad EL ühinguõiguse direktiivi ettepaneku kohta_0.pdf
20.11.2023 - 15:12 Ettepanek notari ametisse nimetamiseks Notarite Koda/Justiitsministeerium Файл Ettepanek notarite ametisse nimetamiseks.docx

Страницы

Поддерживайте связь!

Facebook
Следуйте за Нотариальной палатой в Facebookis
Notar Bene
Журнал, посвященный деятельности нотариусов и нотариальной палаты Notar Bene