Language Switcher Fallback

Главная » Регистры » Dokumendiregister

Dokumendiregister

01.08.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Например: 23.03.2023
Например: 23.03.2023
Например: 23.03.2023
Например: 23.03.2023
Например: 23.03.2023
Например: 23.03.2023
Kuupäev Documendi pealkiri Saatja / saaja Juurdepääsu piirang Failid
05.07.2022 - 12:42 Korteriomanditeks jagamiseks vajalike plaanide kinnitamiseks volituste andmine Tallinna Linnaplaneerimise Amet Иконка PDF Korteriomanditeks jagamiseks vajalike plaanide kinnitamiseks volituste andmine. Käskkiri..pdf, Файл Korteriomanditeks jagamiseks vajalike plaanide kinnitamiseks volituste andmine. Algatuskiri_04072022_145554_0.rtf
30.06.2022 - 16:04 Avaldus H.G.
30.06.2022 - 15:58 Arvamus justiitsministri määruse „Tasu elektroonilise registri andmete väljastamise eest ja tasuta andmeid saama õigustatud isikud“ eelnõu kohta Notarite Koda/Justiitsministeerium Файл Notarite Koja arvamus justiitsministri määruse eelnõu kohta.docx
17.06.2022 - 10:02 Vastus kohtunõudele Notarite Koda/Pärnu Maakohus
17.06.2022 - 09:46 Notarite Koja arvamus äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (äriühingute piiriülene liikumine) eelnõu kohta Notarite Koda/Justiitsministeerium Файл Notarite Koja vastus äriseadustiku jt seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta.docx
16.06.2022 - 13:36 Kohtunõue Pärnu Maakohus
16.06.2022 - 11:10 Ministri määruse eelnõu Justiitsministeerium Иконка PDF 6-1_nr 48 Ministri määruse (e-ÄR) eelnõu (1)_0.pdf
30.05.2022 - 10:18 Avaldus OÜ Advokaadibüroo Kuklase&Partnerid
30.05.2022 - 10:13 Vastus avaldusele Notarite Koda/ OÜ Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid
30.05.2022 - 10:10 Arvamus maakatastriseaduse, asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta Notarite Koda/Keskkonnaministeerium Иконка документа Microsoft Office Notarite Koja arvamus maakatastriseaduse, asjaõigusseaduse jt seaduste muutmise eelnõu kohta.doc

Страницы

Поддерживайте связь!

Facebook
Следуйте за Нотариальной палатой в Facebookis
Notar Bene
Журнал, посвященный деятельности нотариусов и нотариальной палаты Notar Bene