Language Switcher Fallback

Главная » Регистры » Dokumendiregister

Dokumendiregister

01.08.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Например: 14.06.2024
Например: 14.06.2024
Например: 14.06.2024
Например: 14.06.2024
Например: 14.06.2024
Например: 14.06.2024
Kuupäev Documendi pealkiri Saatja / saaja Juurdepääsu piirang Failid
21.02.2024 - 13:09 Hirve tn 30 projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamine Nõmme Linnaosa Valitsus
14.02.2024 - 15:12 Vastus nõudekirjale kriminaalasjas nr 24221050006 NK/Politsei-ja Piirivalveamet
14.02.2024 - 11:35 Nõudekiri kriminaalasjas nr 24221050006 Politsei- ja Piirivalveamet
01.02.2024 - 16:40 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (kutsesaladusega seotud ametiprivileegide kaitse tõhustamine kriminaalmenetluses) väljatöötamiskavatsus Justiitsministeerium Иконка PDF Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (kutsesaladusega seotud ametiprivileegide kaitse tõhustamine kriminaalmenetluses) väljatöötamiskavatsus.pdf
19.01.2024 - 13:39 Rakvere notar Irma Rahnu ametitegevuse pikendamine Justiitsministeerium Двоичные данные 6-1_nr 6 Rakvere not I.Rahnu am tegevuse pikendamine KK 14-k 19.01.2024.asice
16.01.2024 - 16:23 Kodulaenu refinantseerimisega seotud kuludest Notarite Koda/Justiitsministeerium Иконка документа Microsoft Office Kodulaenu refinantseerimisega seotud kuludest.doc
12.01.2024 - 11:49 Ettepanek konkursi väljakuulutamiseks notari ametikoha täitmiseks Notarite Koda/Justiitsministeerium Иконка документа Microsoft Office Ettepanek konkursi väljakuulutamiseks notari ametikoha täitmiseks.doc
02.01.2024 - 12:17 Justiitsministri 08.12.2023 käskkirja nr 83 "Saaremaa notar Marika Leisi (Leis) menetluses olnud pärimisasjade ja notarile hoiule antud testamentide üleandmine" muutmine Justiitsministeerium
02.01.2024 - 12:15 Siseministeeriumi 02.10.2023 haldusakti nr IT-28226 muutmine Siseministeerium
28.12.2023 - 14:19 Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tsiviil- ja kaubandusasjades uue kontaktpunkti määramine Notarite Koda/Justiitsministeerium

Страницы

Поддерживайте связь!

Facebook
Следуйте за Нотариальной палатой в Facebookis
Notar Bene
Журнал, посвященный деятельности нотариусов и нотариальной палаты Notar Bene