Language Switcher Fallback

Главная » Регистры » Dokumendiregister

Dokumendiregister

01.08.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Например: 24.06.2024
Например: 24.06.2024
Например: 24.06.2024
Например: 24.06.2024
Например: 24.06.2024
Например: 24.06.2024
Kuupäev Documendi pealkiri Saatja / saaja Juurdepääsu piirang Failid
15.11.2023 - 15:43 Kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsus Justiitsministeerium Двоичные данные 6-1_nr 71 Kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsus 8-37438-1 15.11.2023 Väljaminev kiri.asice
07.11.2023 - 15:42 Ministri määruste muutmine seoses perekonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmisega Siseministeerium Иконка PDF 6-3_nr 67 Siseministri määruse „Ministri määruste muutmine seoses perekonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmisega“ eelnõu kooskõlastamisele esitamine_0.pdf
02.11.2023 - 14:10 Vastus järelepärimisele NK/Läti notar Larisa Medvedeva Иконка PDF Answer to inquiry.pdf
02.11.2023 - 14:07 Järelepärimine Läti notar Larisa Medvedeva Иконка PDF Pieprasijums_ML_Vorobjovs.pdf
31.10.2023 - 13:18 Nõudest teabe ja dokumentide saamiseks Notarite Koda/Konkurentsiamet Иконка документа Microsoft Office Nõudest teabe ja dokumentide saamiseks.doc
31.10.2023 - 13:15 Maksejõuetuse teenistuse nõue teabe ja dokumentide saamiseks Konkurentsiamet Двоичные данные 6-3_nr 64 Konkurentsiamet 12-423-0110111-90 28.10.2023 Väljaminev kiri.asice
17.10.2023 - 14:38 Ettepanekud pärimisregistrit ja pärimismenetluse toiminguid käsitlevate justiitsministri määruste muutmise eelnõu kohta Notarite Koda/Justiitsministeerium Иконка документа Microsoft Office Notarite Koja arvamus pärimisregistrit ja pärimismenetluse toiminguid käsitlevate justiitsministri määruste muutmise eelnõule.doc
17.10.2023 - 09:53 Ettepanek arvestusteenuste osutamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus Иконка PDF Ettepanek arvestusteenuste osutamiseks.pdf
06.10.2023 - 16:08 Arvamus Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades denonsseerimise seaduse eelnõu kohta Notarite Koda/Justiitsministeerium Иконка PDF Arvamus Eesti-Vene õigusabilepingu denonsseerimise eelnõu kohta.pdf
06.10.2023 - 16:04 Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades denonsseerimise seaduse eelnõu saatmine kooskõlastamisele Justiitsministeerium Иконка PDF EESTIV~1.PDF

Страницы

Поддерживайте связь!

Facebook
Следуйте за Нотариальной палатой в Facebookis
Notar Bene
Журнал, посвященный деятельности нотариусов и нотариальной палаты Notar Bene