Language Switcher Fallback

Главная » Регистры » Dokumendiregister

Dokumendiregister

01.08.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Например: 11.12.2023
Например: 11.12.2023
Например: 11.12.2023
Например: 11.12.2023
Например: 11.12.2023
Например: 11.12.2023
Kuupäev Documendi pealkiri Saatja / saaja Juurdepääsu piirang Failid
03.03.2023 - 16:13 Vastus nõudekirjale kriminaalasjas nr 23278000327 Notarite Koda/Lõuna Ringkonnaprokuratuur
03.03.2023 - 16:11 Nõudekiri kriminaalasjas nr 23278000327 Lõuna Ringkonnaprokuratuur
01.03.2023 - 11:21 Küsimus Maksu- ja Tolliameti väljastatavatest tõenditest Maaeluministeerium Иконка PDF 6-3_nr 17 Küsimus Maksu-ja Tolliameti väljastatavatest tõenditest.pdf
22.02.2023 - 09:47 Kärdla notari Maira Katteli ametisoleku pikendamine Justiitsministeerium
21.02.2023 - 13:48 Vastus järelepärimisele isikuandmete kaitse asjas Notarite Koda/Andmekaitse Inspektsioon
21.02.2023 - 13:44 Järelepärimine isikuandmete kaitse asjas Andmekaitse Inspektsioon
21.02.2023 - 10:14 Juristieksami seaduse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks Justiitsministeerium Иконка PDF 6-1_nr 15 Juristieksami seaduse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks.pdf
16.02.2023 - 13:00 Vastus ettepanekule Justiitsministeerium Иконка PDF 6-3_nr 14 Vastus ettepanekule.pdf
09.02.2023 - 15:15 Vastus järelepärimisele tsiviilasjas nr 2-20-16916 Notarite Koda/Pärnu Maakohtu Paide kohtumaja Иконка документа Microsoft Office Vastus Pärnu Maakohtu 08.02.2023 järelepärimisele tsiviilasjas nr 2-20-16916.doc
09.02.2023 - 15:13 Järelepärimine tsiviilasjas nr 2-20-16916 Pärnu Maakohtu Paide kohtumaja Файл 6-3_nr 13 Järelepärimine tsiviilasjas nr 2-20-16916.docx

Страницы

Поддерживайте связь!

Facebook
Следуйте за Нотариальной палатой в Facebookis
Notar Bene
Журнал, посвященный деятельности нотариусов и нотариальной палаты Notar Bene