Kuidas vormistada ennast kinnistusraamatus päritud kinnistu omanikuks Printvaate genereeritud: 14.12.19 / 01:22

Äsja ilmus erinevates väljaannetes Tartu maakohtu kinnistusosakonna teade, milles paluti käesoleva aasta 1. novembriks kinnistusraamatus end omanikuks vormistada kinnistute pärijatel, kes ei ole seda veel teinud. Samuti viidatakse teates, et juhul, kui omanik kinnistusraamatu kande parandamist taotlenud ei ole, on võimalik kohustuse täitmiseks määrata korduvalt kuni 3200-eurost rahatrahvi.

Pärijal tuleks pöörduda notari poole selleks, et pärast kinnistu omaniku surma ennast selle omanikuks vormistada ja kinnistusraamatu andmed tegelikkusele vastavaks muuta.

Juhul kui pärimismenetlus on juba läbi viidud, pärija(d) välja selgitatud ning neile pärimistunnistus väljastatud, tuleb kinnistusraamatu kande muutmiseks esitada kinnistusosakonnale sellekohane avaldus. Avalduse saab esitada pärimismenetluse läbiviinud notari kaudu, kes abistab pärijat avalduse teksti koostamisel ja kinnistusosakonnale esitamisel.

Kui pärimismenetlust seni algatatud ei ole, siis tuleks pöörduda otse mõne notaribüroo poole menetluse algatamiseks. Notar alustab pärimismenetluse läbiviimist ja selgitab välja pärijad. Pärast pärimistunnistuse väljastamist esitab pärija kinnistusosakonnale avalduse omaniku kande muutmiseks.

Notari tasu kinnistusosakonnale esitatava kandeavalduse koostamisel ja kinnitamisel on 45 eurot.

Kõikide notarite kontaktandmed leiad siit https://www.notar.ee/19765

Lisainfot pärimisõiguse ja -menetluse kohta saab veebilehelt https://www.notar.ee/483


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee