Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Notarite Koda » Notarite Koja struktuur

Notarite Koja struktuur

15.01.2020

Notarite Koja kõrgeim organ on Notarite Koja üldkoosolek. Täitev-korraldav organ on Notarite Koja eestseisus, kes valitakse koosoleku poolt kolmeks aastaks 7-liikmelisena.

Praegune eestseisus:
Esimees: Tallinna notar Merle Saar-Johanson
Aseesimees: Tallinna notar Erki Põdra
Liikmed:
Tallinna notar Tea Türnpuu
Paide notar Eve Põtter 
Tartu notar Andres Ott 
Valga notar Katri Kutsar 
Jõhvi notar Andrei Lõssenko

Notarite Koja eestseisus tagab Notarite Koja põhikirja täitmise ning Notarite Koja koosolekute otsuse elluviimise.
Notarite Koja eestseisuse istungid toimuvad vähemalt üks kord kuus.

Igapäevaselt töötab Notarite Kojas 5 töötajat: tegevdirektor, jurist, rahapesu tõkestamise ja notarite järelevalve ekspert, referent ja sekretär, kelle ülesandeks on peamiselt koosolekute, eestseisuse istungite jmt ürituste ettevalmistamine ja korraldamine, arvamuste, kirjade ja ettepanekute vormistamine, rahvusvaheliste suhete ja välislähetuste korraldamine, suhtlemine Justiitsministeeriumi ja teiste ametiasutustega jms.

 

 

 

 

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene