Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Notarite Koda » Notarite Koja struktuur

Notarite Koja struktuur

15.01.2020

Notarite Koja kõrgeim organ on Notarite Koja üldkoosolek. Täitev-korraldav organ on Notarite Koja eestseisus, kes valitakse koosoleku poolt kolmeks aastaks 7-liikmelisena.

Praegune eestseisus:
Esimees: Tallinna notar Merle Saar-Johanson
Aseesimees: Tallinna notar Anne Saaber
Liikmed:
Tallinna notar Erki Põdra
Kuressaare notar Gerda Pitk
Tartu notar Andrus Ruul
Viljandi notar Kersti Kulla
Jõhvi notar Andrei Lõssenko

Notarite Koja eestseisus tagab Notarite Koja põhikirja täitmise ning Notarite Koja koosolekute otsuse elluviimise.
Notarite Koja eestseisuse istungid toimuvad vähemalt üks kord kuus.

Igapäevaselt töötab Notarite Kojas 5 töötajat: tegevdirektor, jurist, rahapesu tõkestamise ja siekontrolli ekspert, referent ja sekretär, kelle ülesandeks on peamiselt koosolekute, eestseisuse istungite jmt ürituste ettevalmistamine ja korraldamine, arvamuste, kirjade ja ettepanekute vormistamine, rahvusvaheliste suhete ja välislähetuste korraldamine, suhtlemine Justiitsministeeriumi ja teiste ametiasutustega jms.

 

 

 

 

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis

Ajakiri Notar Bene

Notar Bene Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene