Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Notarite Koda » Notarite Koja projektid

Notarite Koja projektid

15.01.2020

Ülevaade Euroopa Liidu struktuurifondi vahenditest finantseeritud Notarite Koja projektidest


1. "E-notari X-tee teenused"

Projekti tulemusel saavad füüsilised ja juriidilised isikud alates 23. novembrist 2009 notarite tõestatud lepingute jt notariaalaktide ärakirjadega tutvuda riigiportaali www.eesti.ee (EE) kaudu. Projekti kogumaksumus oli 1 425 371,34 krooni.

Uue X-tee teenuse tarkvara väljatöötajaks oli Fujitsu Services AS, vajaliku riistvara tarnis AS Microlink Eesti ja turvaauditi viis läbi AS Logica Eesti. Projekt valmis 2009. aasta novembris.

Projekti läbiviimist toetati Euroopa Liidu struktuuritoetuste taotlusvoorust "Täisfunktsionaalsete avalike teenuste arendamine e-keskkonnas".

2. "Kaasajastatud veebikeskkonna E-notar 3 eel- ja ärianalüüs"

Projekti eesmärk oli koostada notari ja kliendi vahelist interaktiivset ja turvalist suhtlust võimaldava E-notar 3 projekti analüüs ning prototüüp. Projekti kogumaksumus oli 50 290,68 eurot. Analüüsi viis läbi Trinidad Consulting OÜ ja projekt valmis 2016. aasta septembris.

Projekti läbiviimist toetati Euroopa Liidu struktuuritoetuste taotlusvoorust „Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine“.

3. "Notarite Koja apostilliregistri arendus e-apostillide väljastamiseks ja elektroonilise võimaluse loomine apostillide ehtsuse kontrollimiseks“

Projekti eesmärgiks oli uue apostilliregistri loomine, mis võimaldaks väljastada e-apostille ja kontrollida elektroonilisel teel apostillide ehtsust. Projekti kogumaksumus oli 100 393 eurot.

Projekti arendused viis läbi AS Andmevara ja projekt rakendus 01.12.2017. Projekti raames valmis ka turvaaudit, mille tegi BHC Laboratory OÜ.

Projekti läbiviimist toetati Euroopa Liidu struktuuritoetuste taotlusvoorust „E-residentidele suunatud avalike teenuste kaasajastamine“.

4. "„E-notar 3“ projekti arendustööd: iseteeninduskeskkonna loomine, digitõestamise võimaluse loomine ja e-notari süsteemi täiendamine"

Projekti eesmärgiks oli võimaldada kliendi ja notari interaktiivset suhtlust ning osade toimingute digitõestust. Digitõestus (või kaugtõestus) võimaldab tulevikus välisriikides asuvatel isikutel teha teatavaid notariaaltoiminguid videokõne abil. Kaugtõestuse teel on võimalik vormistada osaühingu osalusega tehtavaid tehinguid, volikirju ja pärimisega seotud avaldusi. Samuti on võimalik esitada notariaalselt kinnitatud vormis asjaõiguste kustutamise ja loovutamise avaldusi ning abiellumis- ja lahutamisavaldusi. Kaugtõestuse teenust hakatakse esialgu pilootprojekti raames pakkuma Eesti välisesinduste kaudu, kus asuvates arvutites saab turvalise otseühenduse abil notariga kontakteeruda. Paralleelselt välisesinduste kaudu kaugtõestust võimaldava pilootprojektiga hakatakse testima ka mujalt kaugtõestuse teel toimingute tegemist, mida saab kasutada kokkuleppel notariga.

Arendustööd algasid 2018. aasta veebruaris ja projekt rakendus 01.02.2020.

Projekti kogumaksumus on 407 102 eurot.

Projekti läbiviimist toetatati Euroopa Liidu struktuuritoetuste taotlusvoorust "Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil".

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis