Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Teabekeskus » Notariaalsete dokumentide ärakirjad

Notariaalsete dokumentide ärakirjad

15.01.2020

 

Alates 23. novembrist 2009 tõestatud notariaalse dokumendi ärakirja saamine

 

Oma notariaalsete dokumentide ärakirjade vaatamine on võimalik Notarite Koja iseteenindusportaali kaudu, link https://iseteenindus.notar.ee/Client/notariaalsed-dokumendid .

Samuti saab oma notariaalsete dokumentide ärakirju vaadata, e-posti teel edastada või neile juurdepääsuõiguse anda Eesti riigiportaali teenuse "Minu notariaalsed dokumendid" kaudu, sisenedes portaali ID-kaardi või Mobiil-ID-ga.

Otselink riigiportaali teenusele:

Minu notariaalsed dokumendid

Nii eraisikul kui ka ettevõtte või asutuse esindajal on võimalik vaadata kõiki endaga seotud notariaalseid dokumente (eelkõige lepinguid, volikirju ja avaldusi), mis on tõestatud Eesti notari poolt alates 23. novembrist 2009.

Notar valmistab pärast tehingu tõestamist lisaks paberkandjal olevale dokumendile (või selle asemel) digitaalse ärakirja ja muudab selle riigiportaalis nähtavaks. Ettevõtte või asutuse esindaja pääseb dokumentidele ligi juhul, kui ettevõttele või asutusele on loodud konto riigiportaalis ning esindajale on antud vastavad õigused ja volitused.

Ettevõtjana või asutuse kasutajana tuleb enne e-teenuse kasutamist valida ekraani ülal paremal asuvast rippmenüüst "Roll" endale vastav töö- või ametikoht. Kui soovitud ettevõtet või asutust rollivalikus ei ole (näiteks ettevõtte registrikaardil märgitud erisuse tõttu), palume edasiste juhiste saamiseks ühendust võtta riigiportaali kasutajatoega meiliaadressil help@ria.ee.

Portaali ei lisata avaldusi ega volikirju, millel notar on ainult allkirja kinnitanud.

Enne 23. novembrit 2009 tõestatud notariaalse dokumendi ärakirja saamine

Kui vajate enne 23. novembrit 2009 tõestatud lepingu ärakirja, mida ei ole portaalis, siis on võimalik pöörduda sama notari poole, kes tehingu tõestas.

Kui notar on ametist lahkunud, on kõik tema koostatud dokumendid üle antud Rahvusarhiivi. Arhiivist dokumendi ärakirja saamiseks tuleb Rahvusarhiivi kodulehe http://www.ra.ee/vau/index.php/et/enquiry kaudu esitada arhiivipäring. Infot ametist lahkunud notarite kohta leiate lingilt Ametist lahkunud notarid ja nende arhiivide asukohad.

Rahvusarhiivist on võimalik tellida ka vallasasjana korteri ja ehitise omandamise lepingu (enne maa kinnistamist) ärakiri, kuna hooneregistri toimikud on arhiivi üle antud.

Kui Te ei mäleta, millise notari juures käisite, sõltub ärakirja saamise võimalus sellest, mis leping sõlmiti.

Kui vajate kinnisasja seotud lepingu või abieluvaralepingu ärakirja, siis need võib välja anda iga notar. Kinnistustoimikuga ja abieluvararegistri dokumentidega võib tutvuda ja väljatrükke saada õigustatud huvi olemasolu korral.

Ärakirja saamiseks tuleb esitada notarile kirjalik taotlus. Taotluses märgitakse järgmised andmed:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku  nimi

2) taotleja isiku- või registrikood;

3) taotleja kontaktandmed;

4) kui ärakirja soovitakse kinnistustoimikust, siis kinnistu andmed (aadress, registriosa number);

5) kui soovitakse ärakirja abieluvararegistrist, siis abikaasa ees- ja perekonnanimi ja isikukood või abieluvararegistri registrikaardi number

6) õigustatud huvi olemasolu põhjendus;

Taotluse võib esitada ka e-posti teel. E-posti teel esitatud taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

Kohtu registriosakonna toimikutest dokumentide saamise kohta saad infot järgmiselt lingilt: Kohturegistrist dokumentide saamine.

 

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene