Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Registrid » Abieluvararegister

Abieluvararegister

15.01.2020

Abieluvararegister on riiklik register, kuhu kantakse andmed abieluvaralepingus või kooselulepingus toodud varaliste õiguste kohta ning seaduses sätestatud juhtudel andmed muude varaliste õiguste kohta.


Abieluvararegistrit peab alates 01.03.2018 Notarite Koda.

Abieluvararegistri eesmärk on võimaldada kolmandatele isikutele teavet abikaasade ja registreeritud elukaaslaste vahelise varasuhte ning sellest tulenevate õiguste ja kohustuste kohta. Kui abieluvararegistris puuduvad andmed abikaasade kohta, siis eeldatakse, et nende varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse varasuhet. Registreeritud elukaaslaste puhul kantakse abieluvararegistrisse kõik varasuhte liigid.

Varasuhete liikide kohta loe lähemalt meie kodulehelt https://www.notar.ee/et/teabekeskus/perekond.

Abieluvararegistrisse teevad kandeid notarid ja perekonnaseisuametnikud abiellumisel ning notarid abieluvaralepingu või kooselulepingu tõestamisel.

Igaüks võib abieluvararegistri registrikaardile kantud andmetega tutvuda ja saada nendest väljatrükke.

Abieluvararegistri registrikaardi andmetega saab tutvuda veebilehel https://abieluvararegister.rik.ee/ (EE) ning andmetega tutvumiseks tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID abil. Andmetega tutvumine veebilehel on tasuta. Abieluvararegistri registrikaardile kantud isikul on õigus saada teavet selle kohta, kes on tema abieluvararegistri registrikaardiga tutvunud.

Kui abikaasade kohta ei ole tehtud abieluvararegistrisse kannet, väljastab notar isiku soovil tõendi, et abikaasade varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse varasuhet.

Abieluvararegistri dokumentidega võib tutvuda ning neist väljatrükke saada õigustatud huvi olemasolu korral.


Abieluvararegistrisse kantud andmetega ja dokumentidega saab tutvuda notaribüroos notari tasu seaduses sätestatud tasu eest.

Tõendi väljastamise ja registrikaardi andmete väljatrüki kinnitamise eest tuleb tasuda notari tasu 3,84 või 5,76 eurot (summad sisaldavad käibemaksu) sõltuvalt sellest, kas tõendit või väljatrükki soovitakse saada paberil või digitaalselt (notari tasu seadus § 31 p-d 1433 ja 1455).

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis