Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Registrid » Abieluvararegister

Abieluvararegister

15.01.2020

Abieluvararegister on riiklik register, kuhu kantakse abieluvaralepingus toodud ning seaduses sätestatud juhtudel abikaasade varalised õigused.

Abieluvararegistrit peab alates 01.03.2018 Notarite Koda.

Abieluvararegistri eesmärk on võimaldada kolmandatele isikutele teavet abikaasadevahelise varasuhte ning sellest tulenevate õiguste ja kohustuste kohta. Kui abieluvararegistris puuduvad andmed abikaasade kohta, siis eeldatakse, et abikaasade varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse varasuhet. Varasuhete liikide kohta loe lähemalt meie kodulehelt https://www.notar.ee/et/teabekeskus/perekond.

Registrikaart suletakse, kuid suletud kaardi andmeid on võimalik ka hiljem leida, kui abielu lahutatakse või üks abikaasa sureb.

Abieluvararegistrisse teevad kandeid notarid ja perekonnaseisuametnikud abiellumisel valitud varalahususe või vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhte kohta ning notarid abieluvaralepingu alusel.

Igaüks võib abieluvararegistri registrikaardile kantud andmetega tutvuda ja saada nendest väljatrükke.
Abieluvararegistri registrikaardi andmetega saab tutvuda veebilehel https://abieluvararegister.rik.ee/ (EE) ning andmetega tutvumiseks tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID abil. Andmetega tutvumine veebilehel on tasuta. Abieluvararegistri registrikaardile kantud isikul on õigus saada registrist teavet selle kohta, kes on tema abieluvararegistri registrikaardiga tutvunud.

Kui abieluvararegistris puuduvad andmed abikaasade kohta, siis eeldatakse, et abikaasade varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse varasuhet või ei ole isik abielus.

Kui abikaasade kohta ei ole tehtud abieluvararegistrisse kannet, väljastab notar isiku soovil tõendi, et abikaasade varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse varasuhet. Tõendi väljastamise eest tuleb tasuda notari tasu 3,84 või 5,76 eurot (summad sisaldavad käibemaksu) sõltuvalt sellest, kas tõendit soovitakse saada paberil või digitaalselt (notari tasu seadus § 31 p-d 14(3) ja 14(5)).

Abieluvararegistri dokumentidega võib tutvuda ning neist väljatrükke saada õigustatud huvi olemasolu korral.
Abieluvararegistrisse kantud andmetega ja dokumentidega saab tutvuda notaribüroos notari tasu seaduses sätestatud tasu eest. Registrikaardi andmete väljatrüki kinnitamise ja väljastamise eest tuleb tasuda notari tasu 3,84 või 5,76 eurot (summad sisaldavad käibemaksu) sõltuvalt sellest, kas andmete väljatrükki soovitakse saada paberil või digitaalselt (notari tasu seadus § 31 p-d 14(3) ja 14(5)).

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene