Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Teabekeskus » Ametitoimingutele lisaks pakutavad ametiteenused

Ametitoimingutele lisaks pakutavad ametiteenused

14.01.2020

Notari ametitegevus jaguneb kohustuslikeks ametitoiminguteks ja vabatahtlikeks ametiteenusteks.

Ametiteenuste pakkumine on vabatahtlik, kuid juba teenuse pakkumisega on nõustunud, ei saa notar ilma seaduses toodud aluseta sellest keelduda. Info selle kohta, millised ametiteenuseid üks või teine notar pakub, on kättesaadav Notarite Koja kodulehelt.

Ametiteenuste puhul ei ole notari tasu ettenähtud seadusega, vaid selles lepivad notar ja klient kokku enne teenuse osutamist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 

Milliseid ametiteenuseid notarid osutavad?

Notaritel on võimalik osutada järgmisi ametiteenuseid:

  • Õigusnõustamine väljaspool ametitoimingut
  • Lepitamine vastavalt lepitusseadusele
  • Maksundus- ja välismaa õiguse alane nõustamine
  • Enampakkumise, hääletamise, loosimise ja liisuheitmise läbiviimine ning tulemuste tõestamine
  • Avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või selle võimatuse kohta
  • Raha (välja arvatud sularaha), väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine
  • Vannutamine ja vande all antava tunnistuse tõestamine
  • Tegutsemine vahekohtunikuna
  • Äriseadustiku §-s 63 (1) nimetatud kontaktisiku teenuse osutamine

Täpsemat infot notari osutatavate ametiteenuste kohta leiab notarite kontaktandmete alt: Notarite nimekiri.

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis