Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Notarite Koda » Ajalugu

Ajalugu

Kuni 1917. aasta revolutsioonini Venemaal hõlmas praegust Eesti Vabariigi territooriumi kaks Venemaa kubermangu: Eestimaa ja Liivimaa kubermang. Enamus Liivimaa kubermangust jäi aga hiljem Läti Vabariigile.

Eesti Vabariik loodi on 24. veebruaril 1918 Päästekomitee poolt koostatud “Eesti iseseisvuse manifest” ilmumisega, millist päeva loetakse Eesti riigi sünnipäevaks.

Loe edasi »

Iseseisva riigi areng katkes 1940. aastal, mil Nôukogude Liit annekteeris Eesti Vabariigi. Vene okupatsioon tõi endaga kaasa senise eranotariaadi süsteemi likvideerimise.

Loe edasi »

Võõra võimu alt vabanes Eesti ligi 50 aastat pärast annekteerimist, 20. augustil 1991 kuulutas Ülemnõukogu Eesti taasiseseisvumisest aktiga “Eesti riiklikust iseseisvusest”. Sellele aktile järgnes Eesti kui suveräänse riigi rahvusvaheline tunnustamine. Uus Põhiseadus võeti vastu rahvahääletusel 28. juunil 1992. Peale Põhiseaduse kehtestamist hakati välja töötama ja uuesti rakendama päris oma seadusi.

Loe edasi »

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene