Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Notarite Koda » Notarite Koda: tegevus ja ülesanded

Notarite Koda: tegevus ja ülesanded

15.01.2020

Notarite Koda
Aadress: Tatari 25, 10116 Tallinn
Tel: +372 617 7900
Faks: +372 617 7901
e-post: koda@notar.ee
Registrikood: 74000240
Arvelduskonto nr Swedbankis: EE272200001120063751

Vastuvõtuaeg neljapäeviti kell 10.00-12.00.

Notarite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, mis on asutatud notariaadiseaduse alusel notarite ühendamise eesmärgil. Notarite Koja liikmeteks on kõik ametisse nimetatud notarid. Töötavaid notareid on 2024. aasta seisuga 86.

Notarite Koja tegevus on reguleeritud notariaadiseaduse ja Notarite Koja põhikirjaga.

Notarite Koda alustas tegevust 1. novembril 1993, mil jõustus notariaadiseadus.

Alates 1995. aastast on Eesti Notarite Koda Rahvusvahelise Notarite Liidu (UINL) liige, alates 2004. aastast Euroopa Liidu Notariaatide Nõukogu (CNUE) liige.

Notarite Koja kõrgeim organ on Notarite Koja koosolek ja täitev-korraldav organ Notarite Koja eestseisus. Järelevalvet Notarite Koja tegevuse üle teostab justiitsminister. Notarite Koja eestseisus valitakse koosoleku poolt kolmeks aastaks 7-liikmelisena.

Praegune eestseisus:
Esimees: Tallinna notar Merle Saar-Johanson
Aseesimees: Tallinna notar Priidu Pärna
Liikmed:
Tallinna notar Tiit Sepp 
Paide notar Eve Põtter
Tartu notar Kairi Aarik
Võru notar Inga Anipai 
Jõhvi notar Diana Lõhmus

Notarite Koja eestseisus tagab Notarite Koja põhikirja täitmise ning Notarite Koja koosolekute otsuse elluviimise.
Notarite Koja eestseisuse istungid toimuvad vähemalt üks kord kuus.

Igapäevaselt töötab Notarite Kojas 5 töötajat: tegevdirektor, jurist, rahapesu tõkestamise ja sisekontrolli ekspert, referent ja sekretär, kelle ülesandeks on peamiselt koosolekute, eestseisuse istungite jmt ürituste ettevalmistamine ja korraldamine, arvamuste, kirjade ja ettepanekute vormistamine, rahvusvaheliste suhete ja välislähetuste korraldamine, suhtlemine Justiitsministeeriumi ja teiste ametiasutustega jms.

Notarite Koja tegevust ei finantseerita riigieelarvest, vaid peamiselt notarite poolt makstavatest liikmemaksudest.

Samalaadsed notarite ühendused on olemas kõigis riikides (maailmas üle 60), kus notariaadisüsteem on üles ehitatud ladina notariaadi printsiipidest lähtuvalt ning enamikes neist nimetatakse neid ühendusi samuti notarite kodadeks.

 

Notarite Koja ülesanded

 

 • Notarite kohusetundliku ja laitmatu ametipidamise, kutse-eetika järgimise, väärika käitumise ning Notarite Koja otsuste ja juhendite täitmise üle järelevalve teostamine.

 • Notarite ametitegevuse üle järelevalve teostamisest osavõtmine.

 • Notarite ametialase praktika ühtlustamine.

 • Notarite ja notaribüroode töötajate väljaõppe korraldamine.

 • Kandidaaditeenistuse korraldamine.

 • Notarite poolt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle järelevalve teostamine.

 • Notarite Koja lepitus- ja vahekohtu tegevuse korraldamine.

 • Notarite elektroonilise infosüsteemi haldamine ja arendamine.

Notarite Koda ei tegele

 • Notarite Kojas ei tehta notariaaltoiminguid, samuti ei saa Notarite Kojas registreeruda notari vastuvõtule ega notarit koju kutsuda.

 • Notarite Kojal ei ole andmeid notarite poolt tehtud konkreetsete notariaaltoimingute kohta.

 • Notarite Koda ei lahenda notariaaltoimingute tegemisel tekkinud õiguslikke vaidlusi ega anna notaritele konkreetsete notariaaltoimingute tegemiseks kohustuslikke juhtnööre.

 • Notarite Koja juures ei säilitata ametist lahkunud notarite poolt tõestatud avalikke dokumente ega notariaalregistreid, mis kuuluvad üleandmisele riigiarhiivile (teatud juhtudel võivad need olla ajutiselt Notarite Koja valduses seoses üleandmise ettevalmistamisega).

 • Notarite Koda ei ole varem tegutsenud riikliku notariaadi õigusjärglane.

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis