Eesnimi Marika
Perekonnanimi Rei
Asukoht Tallinn
Aadress Tatari tn 8/ Sakala tn 22, 10141
Telefon 665 4110
Faks 665 4114
Elektronpost notarid@notarid.neti.ee
Koduleht www.sakalanotarid.ee
Lahtiolekuajad EKR 9.00-14.00
TN 12.00-17.00
AMETITOIMINGUTELE LISAKS
PAKUTAVAD AMETITEENUSED

Õigusnõustamine väljaspool ametitoimingut

Enampakkumise, hääletamise, loosimise ja liisuheitmise läbiviimine ning tulemuste tõestamine

Avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või selle võimatuse kohta

Raha (välja arvatud sularaha), väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee