Eesnimi Aune
Perekonnanimi Harujõe
Asukoht Tartu
Aadress Ülikooli 2a, 51003 (III korrus)
Telefon 734 0023; mobiiltel 53 406 288
Faks
Elektronpost aune.harujoe@notar.ee
Koduleht http://www.infonotar.ee/
Lahtiolekuajad E,K 12.00 – 17.00
T,N,R 9.00 - 17.00
AMETITOIMINGUTELE LISAKS
PAKUTAVAD AMETITEENUSED

Õigusnõustamine väljaspool ametitoimingut

Avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või selle võimatuse kohta

Vannutamine ja vande all antava tunnistuse tõestamine

Tegutsemine vahekohtunikuna

Lepitamine vastavalt lepitusseadusele


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee