Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Content » Arvamus maakatastriseaduse, asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta

Arvamus maakatastriseaduse, asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis

Ajakiri Notar Bene

Notar Bene Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene