Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Notarite Koda » Uudised » Kaugtõestuse abil on peatselt võimalik notariaalseid toiminguid sooritada ka välisriigist

Kaugtõestuse abil on peatselt võimalik notariaalseid toiminguid sooritada ka välisriigistUue e-Notar 3 platvormiga rakenduvad uued võimalused, mis lihtsustavad notariga suhtlemist ning võimaldavad teatud toimingute tegemist ka välisriigist.

Uues E-notar 3 iseteenindusportaalis on senisest mugavamalt võimalik broneerida notari aega ning vahetada notariga toiminguks vajalikke dokumente ja andmeid. Kõige murrangulisem uuendus on aga hoopis kaugtõestus, mille kaudu saab sooritata toiminguid välismaalt, notaribürood füüsiliselt külastamata.

 „Uus iseteenindusportaal teeb suhtluse notariga mugavamaks kõigile, kellel notari juurde asja – olgu põhjuseks pärimine, kinnisvaratehing või näiteks äriühingu osa võõrandamine,“ ütles Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson. Uues keskkonnas saab broneerida notari aega, vahetada toiminguga seonduvaid dokumente ja andmeid, tutvuda notari poolt ettevalmistatud dokumendi projektiga ning esitada ettepanekuid selle muutmiseks või täiendamiseks. „Kliendi seisukohast pakub uus süsteem turvalist keskkonda lepingu või mõne muu dokumendi sisuga tutvumiseks enne selle allkirjastamist notari juures. Notaribüroos on loodud kõik tingimused  dokumentidega tutvumiseks, kuid paljud inimesed eelistaksid dokumentidesse süveneda eelnevalt ning endale sobival ajal ja mugavas keskkonnas – näiteks kodus. Just seda uus süsteem muuhulgas võimaldabki,“ selgitas Saar-Johanson.

Kaugtõestuse võimalus rakendub lähiajal pilootprojektina ning võimaldab notariaalseid toiminguid teha Eesti välisesindustes. Täpse kuupäeva veebruaris, millest alates saab välisesindustes kaugtõestuse teel toiminguid teha, teatavad Notarite Koda ja Välisministeerium täiendavalt. Kaugtõestusega saab teha tehinguid osaühingu osadega, volikirju, esitada abiellumis- ja lahutamisavaldusi ning pärimiseavaldusi. Samuti on võimalik asjaõiguste ja kommertspandi kustutamine ja loovutamine. Esialgu on kaugtõestamine võimalik Eesti välisesindustes Helsingis, Brüsselis, Stockholmis, Londonis ja Riias. Paralleelselt välisesinduste kaudu kaugtõestust võimaldava pilootprojektiga hakatakse testima ka mujalt kaugtõestuse teel toimingute tegemist, mida saab kasutada kokkuleppel notariga.

„Mõistame hästi, et välismaalt Eestisse tulemine vaid ühe toimingu tegemiseks on liigselt ajakulukas ning alati ei ole parimaks lahenduseks ka volikirja tegemine. Kaugtõestuse projekti eesmärgiks ongi kasutajamugavuse tõstmine, sest soovime panustada Eesti atraktiivsema majanduskeskkonna kujundamisesse ning võimaldada klientidel teha mitmeid tehinguid distantsilt,“ ütles Saar-Johanson. „Projekti tõrgeteta toimimisel loodame kaugtõestuse teel tehtavate toimingute ja kasutajate ringi kindlasti laiendada,“ kinnitas Notarite Koja esimees.

Tehniliselt toimib kaugtõestus nõnda, et klient kooskõlastab esmalt notariga toimingu tegemise aja ning läheb toimingu tegemiseks välisesindusse või kokkuleppel notariga sooritab tehingu kaugtõestuse teel väljaspool välisesindust endale sobivas paigas. Sealjuures on ka kaugtõestuseks võimalik broneerida aeg uues iseteenindusportaalis, mis aitab leida nii notarile kui ka välisesindusele sobiva aja. Kaugtõestamise läbiviimiseks vajab klient Eesti ID-kaarti, digi-ID-d, mobiil-ID-d või e-residendi digi-ID-d. Toimingutes osalejate isikutuvastussüsteem kasutab Veriffi biomeetrilise näotuvastuse tehnoloogiat.

E-notar 3 ja kaugtõestuse projekti rahastati Euroopa Liidu struktuurifondist ja Notarite Koja eelarvest. Projektiga seotud arendused teostas AS Andmevara.

 

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene