Keelevahetuse vaikeväärtus

e-Notar iseteenindus

  • Lepinguga tutvumine enne tehingut
  • Tehingu algatamine ja tehingu andmete sisestamine
  • Ülevaade kõigist tehingutest
  • Notari valimine ja tehinguaja broneerimine
SISENE ISETEENINDUSSE Millist veebilehitsejat valida iseteenindusse sisenemisel?

Notaribüroodel võimaldatakse jätkata tööd ka rangemate erimeetmete tingimustes

Notariaat rakendab viiruse leviku tõkestamiseks erimeetmeid – kriis võib saada proovikiviks uuele kaugtõestuse teenusele

Pilootprojekt käivitus: kaugtõestusega saab nüüd notariaalseid toiminguid teha Eesti välisesindustest

Notariaadi suurimateks väljakutseteks on rahapesu tõkestamine ning teenuste digitaliseerimine

Notari ametist

Lorem ipsum

Eestis on 15 notari tööpiirkonda, kus 2020. aasta veebruari seisuga töötab kokku 89 notarit.

Notar on avalik-õigusliku ameti kandja, sõltumatu ametiisik, kellele riik on delegeerinud õigussuhete turvalisuse tagamise ja õigusvaidluste ennetamise...

Facebook

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene