Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Notarite Koda » Allkirjanäidiste kogumine

Allkirjanäidiste kogumine

17.02.2020

Notariaadiseaduse § 44-2 lõike 2 kohaselt saadab avalikke dokumente väljastav asutus omal algatusel või Notarite Koja nõudmisel pitserinäidised, samuti avalikke dokumente allkirjastavate isikute allkirjanäidised ja andmed allkirjastaja nime, ametinimetuse ning ametis oleku aja kohta Notarite Koja poolt kehtestatud vormi ning saatmise viisi järgides Notarite Kojale.

Allkirja- ja pitserinäidiste ankeedi saate avada siit:  Allkirja- ja pitserinäidise ankeet (PDF)

Palume täita ankeedi andmete osa arvutis, seejärel ankeet välja printida ning varustada paberkandjal olev ankeet allkirja- ja pitserinäidistega. Täidetud ankeedi palume saata Notarite Kojale posti teel, aadressile Tatari 25, 10116 Tallinn.

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene