Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Notarite Koda » Uudised » Notariaat rakendab viiruse leviku tõkestamiseks erimeetmeid – kriis võib saada proovikiviks uuele kaugtõestuse teenusele

Notariaat rakendab viiruse leviku tõkestamiseks erimeetmeid – kriis võib saada proovikiviks uuele kaugtõestuse teenuseleRiikliku eriolukorra tõttu ning tõkestamaks koroonaviiruse edasist levikut võttis Notarite Koja eestseisus vastu otsuse, millega antakse notaritele volitused rakendada lähinädalatel erimeetmeid vastavalt oma äranägemisele. Muuseas näeb Notarite Koda käesolevat kriisi tuleproovina vaid kuu tagasi käivitatud kaugtõestamise teenusele, mis võimaldab mitmeid notariaalseid toiminguid sooritada videosilla abil distantsilt.

 

Kaugtõestusega saab teha tehinguid osaühingu osadega, volikirju, esitada abiellumis- ja lahutamisavaldusi ning pärimisavaldusi. Samuti on võimalik asjaõiguste ja kommertspandi kustutamine ja loovutamine. Kaugtõestuse teel saab toiminguid teha vaid Eesti Vabriigi autentimisvahenditega (ID-kaart, mobiil-ID, digi-ID). 

Notarite Koja esimehe Merle Saar-Johansoni sõnul andis Justiitsministeerium notaritele volituse rakendada eriolukorra ajal täiendavaid meetmeid. Muuhulgas saavad notarid vastavalt enda äranägemisele otsustada büroode lahtioleku ja töökorralduse osas. „Ühest küljest peame oma töös tagama riigifunktsioonid ja õiguskindluse ka kriisiolukorras, teisalt külastab notaribüroosid palju inimesi ning me peame kaitsma nii notaribüroode töötajate kui ka külastajate tervist. Kahetsusväärsetel asjaoludel küll, aga praegune eriolukord on proovikivi meie vastselt käivitunud kaugtõestuse teenusele, mis võimaldab inimestel sooritada mitmeid notariaalseid toiminguid videosilla abil oma kodust või kontorist, notaribürood külastamata,“ ütles Saar-Johanson.

Just kaugtõestamise võimaluse pakkumine klientidele on üks põhilistest Koja soovitustest notariaadile, lisaks sellele soovitatakse notaribüroodel:

  • Kaaluda büroode töö ajutist ümberkorraldamist ning töötajate kaugtööle suunamist, et vähendada inimkontaktide arvu büroodes;
  • Välisriikidest, eesotsas kriisipiirkondadest saabuvate klientide toimingud edasi lükata ning suunata nad andmete ja dokumentidega iseteenindusportaali;
  • Vähendada väljasõite klientide juurde – koju, vanglasse ja raviasutustesse;
  • Säilitada minimaalset füüsilist kontakti ning mõistlikku distantsi, hoiduda kätlemisest;
  • Vältida paberkandjal dokumentide vahetamist – akti koopia väljastamine võiks toimuda posti teel, arveid väljastatakse e-posti teel;
  • Desinfitseerimisvahendid büroode vastuvõturuumidesse ning tualettidesse;
  • Üldkasutatavad kirjutusvahendid ja märkmepaberid soovitatakse bürooruumidest eemaldada.

Merle Saar-Johansoni sõnul pole antud olukorras ükski ettevaatusabinõu liiast. „Peame meeles pidama, et notariaalseid toiminguid võib olla tarvis teha noorel inimesel, kes on just reisilt saabunud ning juba järgmine klient võib olla vanemas eas pensionär, kes kuulub otseselt riskigruppi. Meie esmane kohustus on tagada õigussüsteemi toimimine ka eriolukorras, aga mitte oma klientide ja töötajate tervise ja turvalisuse hinnaga,“ ütles Saar-Johanson.

 

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene