Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Notarite Koda » Uudised » Notarite Koja esimehena jätkav Merle Saar-Johanson: Kriisis osutus kaugtõestamise võimalus majandustegevuse seisukohast ülioluliseks

Notarite Koja esimehena jätkav Merle Saar-Johanson: Kriisis osutus kaugtõestamise võimalus majandustegevuse seisukohast ülioluliseksTänasel Notarite Koja koosolekul valiti uus eestseisus, mis juhib Koja tegevust järgmised kolm aastat. Taas Notarite Koja esimeheks valitud Tallinna notar Merle Saar-Johanson näeb notariaadi põhieesmärkidena notariteenuste jätkuvat digitaliseerimist, inimeste teadlikkuse tõstmist ning võitlust rahapesu ja petuskeemidega.

 

Viimastel aastatel on notariaat aktiivselt panustanud digivõimekuse arendamisesse, et teha notariaalsed toimingud inimestele mugavamalt kättesaadavamaks. „Kui algselt oli eesmärgiks pakkuda pigem mugavuslahendusi, siis pandeemia tingimustes omandas notariteenuste digitaalne kättesaadavus  kohati kriitilise tähtsuse. Näiteks kaugtõestamise teenus võimaldab ka rangete piirangute perioodil tagada inimeste ja ettevõtete jaoks oluliste tehingute toimumise asukohast sõltumatult toetades seeläbi kaudselt ka  majandustegevuse jätkumist,“ leiab Saar-Johanson.
 

Kolm aastat tagasi esmakordselt Notarite Koja esimeheks valitud Saar-Johanson seadis toona prioriteediks avatuse, mille abil tõsta usaldust notarite suhtes. Töö sellel suunal jätkub, sest ainult nii on võimalik ära hoida arusaamatusi ning inimeste usalduse kuritarvitamist. „Ametikohustusest tuleneva erapooletuse tõttu peab notar tagama, et tehingus oleks mõlema osapoole huvid kaitstud. Nagu mitmed kahetsusväärsed olukorrad on näidanud, võivad inimesed kas vastaspoole pahatahtlikkuse või enda teadmatuse tõttu sattuda täbarasse olukorda ning koguni kaotada oma vara. Kuna notarid on olemas kõigis maakondades, siis sageli on just notaribüroo  see koht, kust tavainimene saab  esmast ja taskukohast õigusabi,“ selgitab Saar-Johanson.

 

Saar-Johansoni sõnul teebki hetkel notareid valvsaks asjaolu, et majandusliku ebakindluse taustal võivad sageneda erinevad petuskeemid, millega üritatakse heausklikelt inimestelt vara välja petta. „Lisaks oma igapäevatööle saavadki notarid siinkohal panustada informeerides inimesi erinevatest skeemidest – toimugu need siis reaalmaailmas või näiteks küberruumis,“ lisab Saar-Johanson.
 

Kolme aastaga on üheks põhiteemaks tõusnud ka rahapesuvastane võitlus, kus oluline roll on ka notariaadil. „Notari ametikohustus tehinguid kinnitades on alati veenduda tegelikes kasusaajates, mis pole alati kaugeltki lihtne. Küll  on riigi ja ühiskonna ootused selles osas kasvanud, mistõttu teeme järjepidevat tööd selle nimel, et suudaksime kahtlaseid tehinguid tuvastada ja takistada,“ ütles Saar-Johanson.
 

Merle Saar-Johanson on töötanud Tallinna notarina ligi 21 aastat. Notarite Koja aseesimeheks valis üldkoosolek notar Erki Põdra ning eestseisuse liikmeteks valiti notarid Tea Türnpuu, Andres Ott, Andrei Lõssenko, Eve Põtter ja Katri Kutsar.

 

Notarite Koda ühendab kõiki Eesti notareid. Praegu on Eestis kokku 90 notarit, kes töötavad kõigis maakondades.

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene