Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Notarite Koda » Uudised » Majandusseisak viis notaritoimingute arvu tugevasse langusesse, kuid uus kaugtõestamise teenus kogub populaarsust

Majandusseisak viis notaritoimingute arvu tugevasse langusesse, kuid uus kaugtõestamise teenus kogub populaarsustNotarite Koja aprillikuu statistika näitas, et eriolukord ning sellest tingitud majandusseisak on avaldanud märgatavat mõju notariaalsetele toimingutele - võrreldes möödunud aastaga langes tehingute hulk aprillis koguni pea 40 protsenti. Positiivse poole pealt saab välja tuua, et aasta alguses käivitatud kaugtõestamise teenus on eriolukorra tingimustes populaarsust kogunud ning aprillis tehti juba iga kümnes tehing kaugtõestamise teel notaribürood füüsiliselt külastamata.

Notarite Koja esimehe Merle Saar-Johansoni sõnul näitab notariaalsete toimingute langus  selgelt majanduslikku ebakindlust ning liikumispiirangute mõju. „Möödunud aastaga võrreldes langes toimingute arv aprillis ligi 40 protsenti, kuid tuntav langus toimus isegi  võrreldes tänavuse märtsiga, millega võrreldes tehti 27 protsenti vähem tehinguid,“ ütles Saar-Johanson.

Olulist rolli toimingute üldarvu kukkumises mängis ootuspäraselt kinnisvaratehingute kokkukuivamine, kus aastatagusega tehingute number kahanes 34 ning märtsikuuga võrreldes 17 protsenti. „Samas oli märtsis väljakuulutatud eriolukorra mõju märtsi kinnisvaratehingutele tunduvalt madalam ning langus võrreldes 2019. aasta märtsiga ainult 9 protsenti,“ täpsustas Saar-Johanson.

Siiski ei piirdu toimingute üldarvu langus ainult kinnisvaratehingutega, mis küll oma osakaalult moodustavad notaritoimingutest olulise osa. „Võrreldes aastatagusega on langenud sisuliselt kõigi toimingute arv: äriühingute asutamise ning osalustega seotud tehingute arv langes pea 40 protsenti, notariaalsete testamentide vormistamine kukkus mõneti ootamatult üle 50 protsendi ning algatati ka 20 protsenti vähem pärimismenetlusi. Abielusid sõlmiti möödunud aastaga võrreldes 40 protsenti vähem, kuid 30 protsenti vähenes ka ühisvara jagamiste hulk,“ ütles Saar-Johanson.

Eriolukord pani ootamatult proovile veebruaris käivitatud kaugtõestamise teenuse, mis võimaldab inimestel sooritada notariaalseid toimingid videosilla kaudu oma kodust või kontorist, mistõttu ei pea enam füüsiliselt notaribürood külastama. „Aprilli alguses laienes kaugtõestamise teel tehtavate toimingute ring ning seega moodustasid kaugtõestusega tehtud toimingud aprillis juba pea kümnendiku kõigist toimingutest,“ ütles Saar-Johanson, lisades, et tõenäoliselt võinuks kaugtõestatud toimingute osakaal olla suuremgi, kuid paljud inimesed ei ole uuest võimalusest veel lihtsalt teadlikud.

Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsler Viljar Peebu sõnul pole ministeeriumi jaoks kaugtõestamine pelgalt mugavusteenus, vaid regionaalpoliitilise tähtsusega projekt. „Jälgime huviga kaugtõestamise rakendumisega seonduvaid trende, sest edu korral võimaldab teenus kasvatada töömahtu notaribüroodes väljaspool tõmbekeskusi. Nii saab tagada notarite tegevuse jätkusuutlikkuse ja kohaloleku maakondades ka pikas perspektiivis,“ selgitas Peep.

 

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis