Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Notarite Koda » Uudised » HOIATUS! Netipätid üritavad Eesti notarite nimesid kuritarvitades inimestelt raha välja petta!

HOIATUS! Netipätid üritavad Eesti notarite nimesid kuritarvitades inimestelt raha välja petta!- Kui inimene pole notariga tehingut või toimingut alustanud, ei väljasta notar talle ka arveid.

- Kui tuleb notarilt ootamatu pöördumine, milles küsitakse raha, siis kontrollige kontaktandmete õigsust võttes ühendust kirjas mainitud notaribüroo või Notarite Kojaga.

- Mitte mingil juhul ei tohi enne e-kirja õigsuses veendumist teha rahalisi ülekandeid!

- Petukirja saamisel võtke ühendust politsei või veebikonstaabliga!

 

Viimastel nädalatel on Eesti inimesteni jõudnud e-kirju notari nime kasutavatelt libakontodelt. Sellistes kirjades on „notari“ nimel küsitud notaritasu ja riigilõivu väidetava päranduse üleandmiseks. Inimestes usalduse tekitamiseks on petturid loonud õngitsuskirjade saatmiseks isegi Eesti notarite nimega meiliaadresse.

 

Notarite Koja teatel on viimasel ajal notaribüroodesse pöördutud  sooviga kontrollida e-maili teel saadud e-kirjade päritolu. Nimelt on kirjad saadetud libakontode alt, mis kasutavad Eestis reaalselt tegutsevate notarite nimesid ning e-kirjad ja meilikontod ongi osutunud võltsinguteks. Meiliaadressides on notarite nimesid kasutatud ilmselt selleks, et adressaat saaks näiteks Google-i kaudu veenduda, et sellenimeline notar tõepoolest tegutseb.

 

Petukirjades on teatatud  näiteks pärandusest, mille saamiseks on tarvis teha eelnevalt rahaline ülekanne notaritasu ja riigilõivu eest. Kirjades küsitud summad on reaalsetest seaduses toodud notaritasudest kordades kõrgemad ning samuti pole tegu ka toimingutega, millega üldse kaasneks riigilõivud.

 

„Petturid on koguni nii jultunud, et ühel juhul soovitas notarina esinev kelm inimesel arve maksmiseks kiirlaenupakkujalt raha laenata. Me oleme hiljuti näinud võltsitud kirju välismaa „notaritelt“, kuid olukorda, kus selliselt  kuritarvitatakse reaalselt Eestis tegutseva notari nime,  pole ette tulnud,“ nentis Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson.

 

Notarite Koda rõhutab, et kui  inimene ei ole ise notari juures käinud ega ühegi notariaalse toimingu tegemist notariga eelnevalt kokku leppinud, siis ei esitata ka arvet. Ootamatute meilide saamisel tuleks enne igasuguste ülekannete tegemist küsida kinnitust notaribüroost. Kõigi Eesti notarite ametlikud kontaktid leiab Notarite Koja kodulehelt https://www.notar.ee/et/notarid/nimekiri.

 

Kahtluse korral saab pöörduda nii notaribüroo kui  Notarite Koja poole telefonitsi, e-kirjaga või sotsiaalmeedia vahendusel. Samuti on sellistest õngitsuskirjadest soovitav informeerida politseid või veebikonstaablit.

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene