Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Notarite Koda » Uudised » Tallinnas, Tartus ja Rakveres asuvad peagi tööle uued notarid

Tallinnas, Tartus ja Rakveres asuvad peagi tööle uued notarid25. jaanuaril vannutati Justiitsministeeriumis ametisse kaks uut notarit. Justiitsministrile andsid ametivande Tallinna notar Mall Vendel ja Rakvere notar Elvira Kirtjanova. Seni Võru linnas tegutsenud Triin Tein alustab peagi tööd Tartus.

 

Konkurss vabade ametikohtade täitmiseks notariaadi Tallinna, Tartu ja Rakvere tööpiirkondades toimus möödunud novembri lõpus.

 

Tallinna notarina ametisse asuv Mall Vendel sooritas notarieksami 2013. aasta oktoobris ning jätkas seejärel  töötamist  Notarite Kojas, kus ta muuhulgas asendas paljude tööpiirkondade notareid nende ametist eemalviibimise ajal. Rakveres notarina tööd alustav Elvira Kirtjanova sooritas notarieksami 2012. aasta jaanuaris ning töötas pärast seda Tallinna notaribüroos notari asendajana.

 

Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson nentis, et uued notarid astuvad ametisse keerulisel ajal, mil riigis on päevakorral mitu kriisi. „Samas on kriisid alati meid tõuganud leidma ja rakendama uusi lahendusi. On oluline, et notarid oma igapäevatöös säilitaks avatuse, uuendusmeelsuse ja paindlikkuse,“ ütles Saar-Johanson rõhutades, et notarivandega ei võeta endale ainult tiitlit vaid kohustus ja suur vastutus kõigi kaaskodanike ees ning oluline roll nende jaoks ülioluliste tehingutes.

 

Justiitsminister Maris Lauri sõnul on notaritel on väga oluline roll inimeste elu kõige tähtsamate tehingute tegemise juures. „Notar tagab kinnisvara-, perekonna-, pärimisõiguse-, volituste ja paljude muude tehingute õiguskindluse. Lisaks seadusega ettenähtud ametitoimingutele võib notar kokkuleppeliselt osutada ka muid teenuseid nagu  nõustamine ja esindamine väljaspool tõestamist. Notarite eelis on selles, et nad paiknevad igas maakonnas ja on sellega inimestele lähedal. Notarite infosüsteemi e-notari kaudu korraldatakse ka videosillaga kaugtõestamist, mis teeb teenuse veelgi kättesaadavamaks. Seetõttu on mul hea meel, et huvi notari ameti vastu on jätkuv,“ ütles Maris Lauri.

 

Lisaks Tallinnas ja Rakveres ametisse asuvatele uuetele notaritele nimetati konkursi tulemusena Tartu notariks Triin Tein, kes seni tegutses notarina Võrus.

 

Uutel notaritel on aega 4 kuud, et sisse seada oma notaribüroo. Pärast uute notarite ametisse asumist töötab Eestis kokku 89 notarit

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene