Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Notarite Koda » Uudised » Jõhvis ja Pärnus asuvad peagi tööle uued notarid

Jõhvis ja Pärnus asuvad peagi tööle uued notarid24. jaanuaril andsid justiitsministri ees ametivande kaks uut notarit, Jõhvi notar Diana Lõhmus ja Pärnu notar Märt Paberit. Uute notarite bürood alustavad tööd hiljemalt nelja kuu jooksul.

 

Justiitsminister Lea Danilson-Järg rõhutas notarite ametivande andmise tseremoonial nende olulist rolli Eesti õigusriigi toimimisel. „Notar tagab tehingute õiguskindluse nii omandi-, perekonna- kui pärimisõiguse valdkonnas ja ka paljudes muudes küsimustes ning on õigusriigis vältimatult vajalik. Seetõttu on väga oluline, et notari teenus oleks inimestele kättesaadav üle Eesti igas maakonnas, mitte ainult suuremates linnades. Mul on hea meel, et äsja vande andnud notarid asuvad tööle just Ida-Virumaale ja Pärnumaale, aidates kaasa teenuse parema kättesaadavuse tagamisele üleriigiliselt. Soovin peagi tööd alustavatele notaritele palju edu ja töörõõmu,“ ütles Lea Danilson-Järg.

 

Jõhvis notarina ametisse astuv Diana Lõhmus sooritas notarieksami 2008. aastal ning seejärel töötas mitmes notaribüroos juristi ja notari asendajana, viimati Tallinnas. Lõhmuse tööpiirkond on Ida-Virumaa.

 

Pärnus notarina tööd alustav Märt Paberit sooritas notarieksami 2010. aastal ning pärast seda töötas ta Tallinna notaribüroos juristi ja notari asendajana. Paberiti tööpiirkond on Pärnumaa.

 

„Notariamet tähendab suurt kohustust ja vastutust kõigi kaaskodanike ees, kuna notaril on ülioluline roll nii eraisikute kui ka ettevõtete tehingutes osapooltele õiguskindluse tagamisel. Tervitan uusi kolleege ja soovin neile palju jõudu uues ametis,“ sõnas Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson. Tema sõnul on viimastel aastatel kasvanud notari teenuse kättesaadavus oluliselt ka digivõimaluste lisandumise tõttu. „Lisaks notaribüroos tehtavatele toimingutele saavad kliendid nüüd juba mõnda aega kasutada videosilla teel toimuva kaugtõestamise võimalusi ning selle teenuse populaarsus pidevalt kasvab. Samas on endiselt oluline ja vajalik ka vahetu kohtumise ning teenuse saamise võimaluste tagamine üle Eesti.“

 

Pärast uute notarite ametisse nimetamist tegutseb Eestis kokku 88 notarit, neist 7 Ida-Virumaa tööpiirkonnas ja 6 Pärnumaa tööpiirkonnas.

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene