Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Registrid » Dokumendiregister

Dokumendiregister

15.01.2020
Nt. 25.02.2024
Nt. 25.02.2024
Nt. 25.02.2024
Nt. 25.02.2024
Nt. 25.02.2024
Nt. 25.02.2024
Kuupäev Documendi pealkiri Saatja / saaja Juurdepääsu piirang Failid
23.08.2022 - 11:03 Maakatastriseaduse, asjaõigusseaduse jt seaduste muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamiseks esitamine Keskkonnaministeerium
18.08.2022 - 13:33 Tõendi kogumine tsiviilasjas nr 2-21-1926 Tartu Maakohus
05.08.2022 - 16:18 Pärnu notar Irina Luihi üleantavad pärimisasjad, hoiule antud testament ja hiljem tuvastatavate asjaoludega lepingud Notarite Koda/Justiitsministeerium Microsoft Office document icon Pärnu notar Irina Luihi üleantavad pärimisasjad, testament ja hiljem tuvastatavate asjaoludega lepingud.doc
04.08.2022 - 09:58 Ettepanek konkursi väljakuulutamiseks notari ametikohtade täitmiseks Notarite Koda/Justiitsministeerium Microsoft Office document icon Ettepanek konkursi väljakuulutamiseks notari ametikohtade täitmiseks.doc
29.07.2022 - 17:26 Avaldus Notarite Kojale K.O.
22.07.2022 - 09:31 Vastus järelepärimisele H.G.
05.07.2022 - 12:42 Korteriomanditeks jagamiseks vajalike plaanide kinnitamiseks volituste andmine Tallinna Linnaplaneerimise Amet PDF icon Korteriomanditeks jagamiseks vajalike plaanide kinnitamiseks volituste andmine. Käskkiri..pdf, Manus Korteriomanditeks jagamiseks vajalike plaanide kinnitamiseks volituste andmine. Algatuskiri_04072022_145554_0.rtf
30.06.2022 - 16:04 Avaldus H.G.
30.06.2022 - 15:58 Arvamus justiitsministri määruse „Tasu elektroonilise registri andmete väljastamise eest ja tasuta andmeid saama õigustatud isikud“ eelnõu kohta Notarite Koda/Justiitsministeerium Manus Notarite Koja arvamus justiitsministri määruse eelnõu kohta.docx
17.06.2022 - 10:02 Vastus kohtunõudele Notarite Koda/Pärnu Maakohus

Lehed

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene