Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Registrid » Dokumendiregister

Dokumendiregister

15.01.2020
Nt. 17.07.2024
Nt. 17.07.2024
Nt. 17.07.2024
Nt. 17.07.2024
Nt. 17.07.2024
Nt. 17.07.2024
Kuupäev Documendi pealkiri Saatja / saaja Juurdepääsu piirang Failid
14.12.2022 - 10:57 Tartu Maakohtu menetluses on tsiviilasi nr 2-22-14013 Tartu Maakohus
02.12.2022 - 15:30 Siseministri määruse eelnõu "Rahvastikuregistrisse kantud isiku enda, tema alaealiste laste ja eestkostetavate ning surnud abikaasa andmetele juurdepääsu tagamise täpsem kord" kooskõlastamisele edastamine Siseministeerium
01.12.2022 - 15:55 Vastus määruskaebusele tsiviilasjas nr 2-16-8328 Notarite Koda/Harju Maakohus
01.12.2022 - 15:52 Justiitsministri 03.12.2013 määruse nr 38 „Pärimisregistri pidamise, pärimisregistrisse kannete tegemise ja pärimisregistrist teabe väljastamise kord“ muutmise eelnõu kooskõlastamine Notarite Koda/Justiitsministeerium
01.12.2022 - 15:49 Regionaalministri 22.06.2010 määruse nr 9 „Perekonnaseisukannete tegemise ning väljatrüki edastamise ja säilitamise kord“ muutmise eelnõu kooskõlastamine Notarite Koda/Siseministeerium
01.12.2022 - 15:47 Regionaalministri 22.06.2010 määruse nr 9 „Perekonnaseisukannete tegemise ning väljatrüki edastamise ja säilitamise kord“ muutmise eelnõu kooskõlastamine Notarite Koda/Siseministeerium
28.11.2022 - 15:55 Ettepanek pärimisregistri andmetöötlusvõimekuse laiendamiseks Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda
25.11.2022 - 16:35 Pärimisregistri X-tee teenuse avamise taotlus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda
18.11.2022 - 09:56 Kohtudokumentide edastamine kohtuasjas nr 2-16-8328 Harju Maakohus
09.11.2022 - 13:26 Justiitsministri 3. detsembri 2013. a määruse nr 38 "Pärimisregistri pidamise, pärimisregistrisse kannete tegemise ja pärimisregistrist teabe väljastamise kord" muutmine Justiitsministeerium

Lehed

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis