Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Registrid » Dokumendiregister

Dokumendiregister

15.01.2020
Nt. 25.02.2024
Nt. 25.02.2024
Nt. 25.02.2024
Nt. 25.02.2024
Nt. 25.02.2024
Nt. 25.02.2024
Kuupäev Documendi pealkiri Saatja / saaja Juurdepääsu piirang Failid
14.12.2022 - 14:44 Vastus kohtunõudele tsiviilasjas nr 2-22-14013 Notarite Koda/Tartu Maakohus Microsoft Office document icon Vastus Tartu Maakohtu 13.12.2022 päringule tsiviilasjas nr 2-22-14013.doc
14.12.2022 - 14:41 Siseministri määruse „Rahvastikuregistrisse kantud isiku enda, tema alaealiste laste ja eestkostetavate ning surnud abikaasa andmetele juurdepääsu tagamise täpsem kord“ kooskõlastamine Notarite Koda/Siseministeerium Manus Siseministri määruse eelnõu kooskõlastamine.docx
14.12.2022 - 10:57 Tartu Maakohtu menetluses on tsiviilasi nr 2-22-14013 Tartu Maakohus
02.12.2022 - 15:30 Siseministri määruse eelnõu "Rahvastikuregistrisse kantud isiku enda, tema alaealiste laste ja eestkostetavate ning surnud abikaasa andmetele juurdepääsu tagamise täpsem kord" kooskõlastamisele edastamine Siseministeerium
01.12.2022 - 15:55 Vastus määruskaebusele tsiviilasjas nr 2-16-8328 Notarite Koda/Harju Maakohus
01.12.2022 - 15:52 Justiitsministri 03.12.2013 määruse nr 38 „Pärimisregistri pidamise, pärimisregistrisse kannete tegemise ja pärimisregistrist teabe väljastamise kord“ muutmise eelnõu kooskõlastamine Notarite Koda/Justiitsministeerium
01.12.2022 - 15:49 Regionaalministri 22.06.2010 määruse nr 9 „Perekonnaseisukannete tegemise ning väljatrüki edastamise ja säilitamise kord“ muutmise eelnõu kooskõlastamine Notarite Koda/Siseministeerium
01.12.2022 - 15:47 Regionaalministri 22.06.2010 määruse nr 9 „Perekonnaseisukannete tegemise ning väljatrüki edastamise ja säilitamise kord“ muutmise eelnõu kooskõlastamine Notarite Koda/Siseministeerium
28.11.2022 - 15:55 Ettepanek pärimisregistri andmetöötlusvõimekuse laiendamiseks Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda
25.11.2022 - 16:35 Pärimisregistri X-tee teenuse avamise taotlus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

Lehed

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene