Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Registrid » Dokumendiregister

Dokumendiregister

15.01.2020
Nt. 04.06.2023
Nt. 04.06.2023
Nt. 04.06.2023
Nt. 04.06.2023
Nt. 04.06.2023
Nt. 04.06.2023
Kuupäev Documendi pealkiri Saatja / saaja Juurdepääsu piirang Failid
09.03.2023 - 09:36 Eksamikomisjoni liikme nimetamise käskkiri Justiitsministeerium PDF icon 6-1_nr 20 Eksamikomisjoni liikme nimetamise käskkiri.pdf
06.03.2023 - 11:02 Ettepanek isikuandmete kaitse nõuete paremaks täitmiseks Andmekaitse Inspektsioon
03.03.2023 - 16:13 Vastus nõudekirjale kriminaalasjas nr 23278000327 Notarite Koda/Lõuna Ringkonnaprokuratuur
03.03.2023 - 16:11 Nõudekiri kriminaalasjas nr 23278000327 Lõuna Ringkonnaprokuratuur
01.03.2023 - 11:21 Küsimus Maksu- ja Tolliameti väljastatavatest tõenditest Maaeluministeerium PDF icon 6-3_nr 17 Küsimus Maksu-ja Tolliameti väljastatavatest tõenditest.pdf
22.02.2023 - 09:47 Kärdla notari Maira Katteli ametisoleku pikendamine Justiitsministeerium
21.02.2023 - 13:48 Vastus järelepärimisele isikuandmete kaitse asjas Notarite Koda/Andmekaitse Inspektsioon
21.02.2023 - 13:44 Järelepärimine isikuandmete kaitse asjas Andmekaitse Inspektsioon
21.02.2023 - 10:14 Juristieksami seaduse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks Justiitsministeerium PDF icon 6-1_nr 15 Juristieksami seaduse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks.pdf
16.02.2023 - 13:00 Vastus ettepanekule Justiitsministeerium PDF icon 6-3_nr 14 Vastus ettepanekule.pdf

Lehed

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene