Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Registrid » Dokumendiregister

Dokumendiregister

15.01.2020
Nt. 05.06.2023
Nt. 05.06.2023
Nt. 05.06.2023
Nt. 05.06.2023
Nt. 05.06.2023
Nt. 05.06.2023
Kuupäev Documendi pealkiri Saatja / saaja Juurdepääsu piirang Failid
12.09.2022 - 16:54 Vastus päringule kohtuasjas nr 2-10-65809 Notarite Koda/Harju Maakohus
12.09.2022 - 10:40 Kohtumäärus 2-10-65809 Harju Maakohus
09.09.2022 - 11:03 Konkursi väljakuulutamine notari ametikohtade täitmiseks Justiitsministeerium PDF icon Konkursi väljakuulutamine notari ametikohtade täitmiseks.pdf
09.09.2022 - 10:49 Järelepärimine Sotsiaalkindlustusamet
07.09.2022 - 10:32 H.R. avaldus H.R.
02.09.2022 - 10:44 Jõhvi notari üleantavad pärimisasjad Notarite Koda
02.09.2022 - 10:35 Pärnu notari menetluses olnud pärimisasjade, notarile hoiule antud testamendi ja hiljem tuvastatavate asjaoludega lepingute üleandmine Justiitsministeerium
01.09.2022 - 10:54 Mittetulundusühingute piiriülest tegevust käsitlev seadusandlik algatus Justiitsministeerium
29.08.2022 - 14:38 Perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamine Sotsiaalministeerium
29.08.2022 - 14:29 "Õiguse eest seisja" auhinna kandidaatide esitamine Justiitsministeerium

Lehed

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene