Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Registrid » Dokumendiregister

Dokumendiregister

15.01.2020
Nt. 17.07.2024
Nt. 17.07.2024
Nt. 17.07.2024
Nt. 17.07.2024
Nt. 17.07.2024
Nt. 17.07.2024
Kuupäev Documendi pealkiri Saatja / saaja Juurdepääsu piirang Failid
31.10.2023 - 13:15 Maksejõuetuse teenistuse nõue teabe ja dokumentide saamiseks Konkurentsiamet Binary Data 6-3_nr 64 Konkurentsiamet 12-423-0110111-90 28.10.2023 Väljaminev kiri.asice
17.10.2023 - 14:38 Ettepanekud pärimisregistrit ja pärimismenetluse toiminguid käsitlevate justiitsministri määruste muutmise eelnõu kohta Notarite Koda/Justiitsministeerium Microsoft Office document icon Notarite Koja arvamus pärimisregistrit ja pärimismenetluse toiminguid käsitlevate justiitsministri määruste muutmise eelnõule.doc
17.10.2023 - 09:53 Ettepanek arvestusteenuste osutamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus PDF icon Ettepanek arvestusteenuste osutamiseks.pdf
06.10.2023 - 16:08 Arvamus Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades denonsseerimise seaduse eelnõu kohta Notarite Koda/Justiitsministeerium PDF icon Arvamus Eesti-Vene õigusabilepingu denonsseerimise eelnõu kohta.pdf
06.10.2023 - 16:04 Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades denonsseerimise seaduse eelnõu saatmine kooskõlastamisele Justiitsministeerium PDF icon EESTIV~1.PDF
02.10.2023 - 14:24 Notarid rahvastikuregistrisse andmeandjana kooselulepingu sõlmimisel ja lõpetamisel Siseministeerium PDF icon Notarid rahvastikuregistrisse andmeandjana kooselulepingu sõlmimisel ja lõpetamisel.pdf
28.09.2023 - 11:24 Pärimisregistrit ja pärimismenetluse toiminguid käsitlevate justiitsministri määruste muutmine Justiitsministeerium PDF icon Justiitsministri määruste eelnõu kooskõlastamiseks esitamine.pdf
22.09.2023 - 11:57 Vastus pöördumisele Justiitsministeerium
21.09.2023 - 10:14 Pärnu notar Marje Jürioja ametitegevuse pikendamine Justiitsministeerium PDF icon Pärnu notar Marje Jürioja ametitegevuse pikendamine.pdf
18.09.2023 - 11:53 Kolmandate riikide kodanikele maatulundusmaa kinnisasjade võõrandamise tehingute vaidlustamine Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Binary Data 6-3_nr 53 ReM_Joelahtme_poordumine_JuM_sept2023.asice

Lehed

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis